13. srečanje Slovenskega
biokemijskega društva


24. - 27. september 2019

Registracija

Kotizacija za udeležbo na srečanju


Zgodnja registracija
15. 03. – 15. 05. 2019
Pozna registracija
03. 06. – 19. 09. 2019
Na mestu
  24. 09. – 27. 09. 2019
Člani_ce društva SBD 250€ 300€ /
Nečlani_ce društva SBD 280€ 330€ /
Študenti_ke 3. stopnje* 150€ 200€ /
  Študenti_ke 1. in 2. stopnje*  
  oproščeni_e plačila kotizacije**  
  oproščeni_e plačila kotizacije**  
/
Dnevna / / 150€***

 

Kotizacija vključuje: udeležbo na vseh predavanjih, gradiva, prigrizke med odmori, tri kosila in družabne dogodke (družabni sprejem, svečano večerjo). DDV je vključen v ceno.

*Vsi študenti_ke morajo pri registracijskem pultu predložiti potrdilo o statusu študenta_ke.

**Kotizacija za dodiplomske študente_ke vključuje udeležbo na vseh predavanjih, gradiva in prigrizke med odmori.

***Dnevna kotizacija (registracija) je možna le v času trajanja srečanja pri registracijski mizi ter vključuje: udeležbo na vseh predavanjih, gradiva, prigrizke med odmori, eno kosilo in dnevne družabne dogodke. DDV je vključen v ceno.

Podatki za plačilo kotizacije:

Prejemnik:
Slovensko biokemijsko društvo
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Račun:
IBAN: SI56 0201 8001 8841 921
SWIFT/BIC: LJBASI2X
Davčna številka: SI11176059

Banka:
Nova Ljubljanska banka d.d.
Trg republike 2
SI-1520 Ljubljana
Slovenija

 

Navodila za oddajo povzetkov

Udeležence vabimo, da predstavijo svoje delo v obliki plakata ali kratkega predavanja. Povzetke lahko oddate ob registraciji do 15. maja 2019.

Povzetki naj bodo v angleškem jeziku. Besedilo povzetka lahko vsebuje največ 2000 znakov skupaj s presledki, brez naslova, imen avtorjev in ustanov. Naslov lahko vsebuje največ 140 znakov skupaj s presledki.

V primeru težav z oddajo povzetkov se obrnite na organizatorje po elektronski pošti: sbd2019[at]ki.si.

 

 

Plakati

Navodila za pripravo posterjev bodo objavljena kmalu.

Pomembni datumi

Rok za oddajo povzetka
15. maj 2019, podaljšan do 31. maja

Zgodnja registracija
15. marec 2019−31. maj 2019

Rok za rezervacijo hotelske namestitve
31. julij 2019

Pozna registracija
1. junij 2019−19. september 2019

Dnevna registracija
24. september−27. september 2019

Kontakt

E-pošta: sbd2019[at]ki.si